Vrácení a reklamace

Reklamaci nebo vrácené zboží v zákonné lhůtě posílejte na adresu:

AXACO, s.r.o.

Outdoorkids

Budyšínská 1400

46001 Liberec


Před odesláním zboží na vrácení / výměnu / reklamaci, vyplňte formulář – ke stažení zde - a přiložte ke zboží.


Vrácení zboží v zákonné lhůtě


V případě spotřebitelských e-smluv se uplatňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, dle nichž má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu. Pro dodržení lhůty pro odstoupení stačí, bylo-li oznámení o odstoupení nejpozději poslední den lhůty odesláno.

Spotřebitel je v důsledku zrušení smlouvy povinen zakoupené zboží prodávajícímu zaslat nebo předat na své náklady, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení. V případě vrácení kompletní objednávky zákon výslovně ukládá e-shopu povinnost vracet i cenu dopravy vynaložené na odeslání objednávky k zákazníkovi. Pokud však spotřebitel využil dražší z nabízených způsobů dodání, vrací se jen náklady za nejlevnější variantu. Do doby vrácení zboží nebo prokázání jeho odeslání může e-shop vracenou částku zadržet.

Spotřebiteli je dána během 14 dnů od převzetí možnost zboží si prohlédnout i vyzkoušet. Spotřebitel odpovídá e-shopu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Vrácená peněžní částka pak může být ponížena o skutečné náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu (např. nový obal, odstranění zakázkových reflexů, odborné čištění). Zboží musí být kompletní a správně zabalené.

Výjimku tvoří zboží upravené na žádost spotřebitele. V případě e-shopu outdoorkids.cz se jedná zejména o zboží, na něž byly na žádost spotřebitele aplikovány reflexní prvky. V takovém případě má e-shop právo ponížit vrácenou částku o cenu reflexního prvku a aplikace.

Splatnost vracené částky je 14 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu.  V případě odstoupení od smlouvy hradí náklady na vrácení zboží spotřebitel.

Částka za vrácené zboží je standardně vrácena v zákonné lhůtě 14 dnů. V případě použití služby vrácení přes Zásilkovnu se tato doba prodlužuje o čas závislý na přepravě k prodejci.

Peníze lze vrátit pouze na účet vedený v EUR.Výměna zboží

Výměna zboží probíhá formou vrácení nevyhovujícího zboží a vytvořením nové objednávky zákazníkem. Zboží standardně nevyměňujeme.


Reklamace

Reklamaci může spotřebitel uplatnit do 24 měsíců od uzavření smlouvy (nákupu).
Případné reklamace zasílejte na adresu naší firmy s přiloženým vyplněným formulářem (níže). Reklamace lze také řešit přímo na naší prodejně.

Vaši reklamaci se snažíme vyřešit co nejdříve, zpravidla dříve než v zákonem stanovené lhůtě 30ti dní.

Při výměně zboží za jiné, na žádost zákazníka, jsou účtovány náklady spojené se zasláním nového zboží.